20090510

Yavruların gün gün gelişimi

Yavruların büyüme süreci aynı Avusturalyadaki muhabbet kuşları gibidir.Fakat ev kuşları ve yavrular için bu süreç Avustralyadaki muhabbet kuşlarından daha zordur.

1- ilk 5 güne kadar yavru yumurtadan çıktığında 2 – 2,7 gram ağırlığındadır.Gözler kapalıdır.

Sırt üstü yatar pozisyonda yemlenir

2- 6-8 günler arasında yavru 12-14 gram ağırlığındadır.ye yumurta dişlerini düşürürler.

3- 7.gün kanat ve kuyruk tüyleri belirmeye başlar.

4- 8.gün kuş kafasını tutabilir ve birkaç sıçrama yapabilir.Çok seyrek gece beslenir.

5- 9.gün kuyruk tüyleri büyümeye başlar gözler açılır bunlar kuyruk kısmı üstüne oturarak

beslenirler.

6- 12.gün artık kuşun bütün ince tüyleri çıkmıştır.ve 23 gramdır.

7- 17.gün bütün tüyler çıkmıştır.fakat hala yuvada durur ve 34 gamdır.

8- 21.gün bütün tüy renkleri belirgindir

9- 28.gün ile 31.gün yavrular tırmanabilir kanatlarını çırparlar ve yuvadan çıkarlar şimdi 37 gramdırlar.

10- 38.gün bütün tüyler tam anlamıyla çıkmıştır ve renkler büyüklerinkine nazaran mattır.

11- 3 ila 4 aylıkken gençlik dönemi tüy değişimi olur.ve sonradan tüyleri büyüklerinki gibi parlak olur.

12- 6-8 aylıkken.artık genç kuşlarda çiftleşmeye hazırdır.ve birbirlerine bağlanmaya çalışırlar.